background image

Events

Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
    
1
2
3

Saturday Vigil...

Saturday Vigil English

 • Date: Saturday, November 3, 2018
 • Time: 4:30 PM - 5:30 PM

Saturday Vigil...

Saturday Vigil Polish

 • Date: Saturday, November 3, 2018
 • Time: 6:00 PM - 7:00 PM
4
5
6
7

Mass

Mass

 • Date: Wednesday, November 7, 2018
 • Time: 5:00 PM - 6:00 PM
8
9
10

Saturday Vigil...

Saturday Vigil English

 • Date: Saturday, November 10, 2018
 • Time: 4:30 PM - 5:30 PM

Saturday Vigil...

Saturday Vigil Polish

 • Date: Saturday, November 10, 2018
 • Time: 6:00 PM - 7:00 PM
11
12
13
14

Mass

Mass

 • Date: Wednesday, November 14, 2018
 • Time: 5:00 PM - 6:00 PM
15
16
17

Saturday Vigil...

Saturday Vigil English

 • Date: Saturday, November 17, 2018
 • Time: 4:30 PM - 5:30 PM

Saturday Vigil...

Saturday Vigil Polish

 • Date: Saturday, November 17, 2018
 • Time: 6:00 PM - 7:00 PM
18
19
20
21

Mass

Mass

 • Date: Wednesday, November 21, 2018
 • Time: 5:00 PM - 6:00 PM
22
23
24

Saturday Vigil...

Saturday Vigil English

 • Date: Saturday, November 24, 2018
 • Time: 4:30 PM - 5:30 PM

Saturday Vigil...

Saturday Vigil Polish

 • Date: Saturday, November 24, 2018
 • Time: 6:00 PM - 7:00 PM
25
26
27
28

Mass

Mass

 • Date: Wednesday, November 28, 2018
 • Time: 5:00 PM - 6:00 PM
29
30
 

Saturday Nov 3, 2018

 • Saturday Vigil English

  Saturday Nov 3, 2018 4:30 PM to 5:30 PM

 • Saturday Vigil Polish

  Saturday Nov 3, 2018 6:00 PM to 7:00 PM

Wednesday Nov 7, 2018

 • Mass

  Wednesday Nov 7, 2018 5:00 PM to 6:00 PM

Saturday Nov 10, 2018

 • Saturday Vigil English

  Saturday Nov 10, 2018 4:30 PM to 5:30 PM

 • Saturday Vigil Polish

  Saturday Nov 10, 2018 6:00 PM to 7:00 PM

Wednesday Nov 14, 2018

 • Mass

  Wednesday Nov 14, 2018 5:00 PM to 6:00 PM

Saturday Nov 17, 2018

 • Saturday Vigil English

  Saturday Nov 17, 2018 4:30 PM to 5:30 PM

 • Saturday Vigil Polish

  Saturday Nov 17, 2018 6:00 PM to 7:00 PM

Wednesday Nov 21, 2018

 • Mass

  Wednesday Nov 21, 2018 5:00 PM to 6:00 PM

Saturday Nov 24, 2018

 • Saturday Vigil English

  Saturday Nov 24, 2018 4:30 PM to 5:30 PM

 • Saturday Vigil Polish

  Saturday Nov 24, 2018 6:00 PM to 7:00 PM

Wednesday Nov 28, 2018

 • Mass

  Wednesday Nov 28, 2018 5:00 PM to 6:00 PM